Doelstellingen

De vereniging stelt zich tot doel:

  • Ieder jaar in Oostende een stijlvolle 11 Juliviering te organiseren.             
  • Deze viering zal bestaan uit diverse festiviteiten en in samenwerking met zoveel mogelijk Vlaamse verenigingen;
  • Handelingen te stellen die de Vlaamse belangen in Oostende behartigen. Deze handelingen hebben geen binding met enige politieke partij;
  • Het bevorderen van de Vlaamse Volksgemeenschap, zowel in zijn erkenning als in de activiteiten en verdere ontplooiing van deze gemeenschap op cultureel, sociaal en economisch vlak;
  • In ondergeschikte orde mag de vereniging commerciële verrichtingen doen mits de baten te besteden aan het verenigingsdoel.